Algemene functies

Algemeen

Bricks Huisarts bevat verschillende mogelijkheden om het gebruik van Bricks Huisarts makkelijker te maken voor u als gebruiker.

Commando

Onderin ieder (basis) scherm treft u de “commando” balk aan, in deze balk kunt u commando’s typen (1) waarmee u naar bepaalde onderdelen binnen Bricks Huisarts kunt navigeren, instellingen kunt aanpassen en acties snel kunt uitvoeren.

../../_images/commando.png

Zodra u in de commando balk begin te typen (1) zal Bricks Huisarts een lijst tonen (2) van de beschikbare opties [*]:

../../_images/commando-aanvulling.png

Wanneer u, tijdens het typen, een lijst met commando’s ziet kunt u op de Tab toets drukken wanneer u het eerste commando uit de lijst wilt overnemen in de commando balk. Typt u door totdat er nog maar één commando zichtbaar is in de lijst en drukt u dan op de Tab toets, dan wordt automatisch het overgebleven commando overgenomen in de commando balk.

Druk op Enter om het commando uit te voeren.

Let op

Het is mogelijk dat een commando parameters nodig heeft. Bij het commando PROTOCOL dient u bijvoorbeeld de naam van een protocol op te geven.

Overzicht

Hieronder een overzicht van de beschikbare commando’s:

Commando Uitleg
? Open helpscherm.
ADEPD Zoeken naar niet-gecodeerde contacten om er episoden aan toe te wijzen.
ADRESBOEK Adresboek.
AGB Instellen AGB-codes, UZI-pas code en zorgverleners.
AGENDAS Agenda voor medewerker maken.
API API instellen.
APOTHEKEN Toon alle apotheken.
AUTOMATISCHKOPPELEN Instellingen voor automatisch koppelen van berichten.
BATCHSCAN Brieven scannen.
BEANTWOORDEN Beantwoorden van retourinformatie van zorgverzekeraars.
BOEKHOUDEN Exporteer facturen voor uw boekhouding (beschikbaar vanaf versie 2.2.2).
BERICHTJOURNAALDATUM Wijzig de standaard verwerkingsdatum van een communicatiebericht (beschikbaar vanaf versie 2.2.1).
CARE2U Instellingen beheren voor Care2U “Direct inloggen”. (beschikbaar vanaf versie 39892)
CARESHARING Instellingen beheren voor CareSharing “Direct inloggen”. (beschikbaar vanaf versie 35876)
CALCULUS Instellingen beheren voor VIP/Calculus koppeling.
CCN Instellingen beheren voor Cardiologie Centra Nederland koppeling.
CERT Certificatenbeheer.
CFT Crediteer facturen tool
CMPR Controleer Medicatieprofielregels.
CONTRACT Controleren en aanpassen van de standaardverzekeraar.
CORRIGEERBEDRAGEN Controleren wat het effect is van een contractwijziging en deze evt. doorvoeren.
CYBERLAB Instellingen beheren voor Cyberlab.
DECL Declaraties van deze patiënt tonen.
DIGITALIS Login op Digitalis portaal. Dit commando werkt alleen na het invullen van PRESCRIPTOR instellingen.
E-MAIL Het e-mailadres van de praktijk wijzigen.
EC Einde consult. Beindigt consult.
EPD Toon EPD / LSP menu.
ETIKETINSTELLING Wijzig instellingen voor de etiketopmaak.
EXPFACT Exporteer facturen.
EXPVZ31 Patiëntenbestand exporteren.
FACTUREREN Facturatiescherm openen.
FI Toon factureerinstellingen.
FORMULIEREN Formulierenbeheer.
GBZ Toon GBZ menu.
GEBRUIKERSVOLGORDE De volgorde van gebruikers in het inlogscherm wijzigen.
GV Griepvaccinatie dit jaar uitgevoerd voor de huidige patiënt.
INSCHRIJF Inschrijftarieven en modulen declareren.
INVOERDATUM Datum wijzigen waarop contacten worden ingevoerd.
ION Voert ION-controle uit.
INZAGEGEBRUIKER Gebruiker die OZIS-bevragingen als memo te zien krijgt wijzigen.
LABEL Patiëntetiket printen voor op labformulier e.d.
LABEL2 <organisatie> <aantal> Patiëntetiket printen voor op labformulier en volgetiketjes op bloedbuisjes.
LAYOUT Pas de indeling van uw scherm aan
LAYOUTFACTUUR Layout van nota’s aanpassen.
LEEFTIJD Leeftijd wijzigen waarop de naamgeving wijzigt van jongen/meisje naar Mw/Dhr.
LFT Lees/bewerk facturen tool. (beschikbaar vanaf versie 2.3.0)
LOCATIES Aanmaken en wijzigen van locaties.
LSP Toon LSP menu.
MAGISTRALEN Magistralen invoeren en wijzigen.
MAILFACTUREN Verstuur facturen met een bepaalde datum per e-mail.
MEDIX Instellingen Medix.
MEMO Memo aan huidige patiënt hangen of aan een medewerker sturen.
MPI MedicatieProfiel Instellingen
MW Medewerkers toevoegen of verwijderen.
NHGDOC NHGDoc koppeling instellen
NPR Nieuw protocol.
NR Maakt een nieuwe reminder behorende bij een patient aan.
NV Nieuwe Vrije regel. Voegt een vrije regel toe, evt. met opties.
ONGEDOCUMENTEERDEN Facturen maken voor ongedocumenteerden.
OPTIN LSP opt-in
OZBKOPPELINGEN Instellingen voor koppelingen met externe partijen.
PATIENTCOMMUNICATIE Instellingen voor patiëntcommunicatie (o.a. afspraakbevestiging en -wijziging) (beschikbaar vanaf versie 2.2.1).
Passantvecozo Vecozo controle voor passanten.
PORTAAL Inloggen op het Tetra Portaal. (beschikbaar vanaf versie 35876)
PRAKTIJK Praktijk NAW.
PRESCRIPTOR Instellingen (aanpassen) voor het EVS van Prescriptor.
RECEPTINSTELLING Wijzig instellingen voor de receptopmaak.
RECEPTPRINTERS De printer wijzigen waar recepten op worden afgedrukt en de positie op het papier.
RELOADPATIENTJOURNAAL Journaal opnieuw tonen.
RCMPR Resultaat: Check Medicatieprofielregel.
RG Recept geschiedenis weergeven.
RUITERBEHEER Wijzigingen aanbrengen in alle ruiters (praktijk-breed).
SCAN Eén pagina scannen en toevoegen aan dossier van de huidige patiënt.
SL Huidige lay-out instellingen voor deze gebruiker opslaan.
STOP Stop programma. Sluit Bricks Huisarts af.
STUUREXTRACTIE Via het commando stuurextractie is het mogelijk om voor zorggroep Proigia een uitspoel te doen naar Calculus. Eerst dient “vrijgeven” ingevuld te worden en vervolgens kan de extractie verstuurd worden. Het versturen kan enkele minuten duren.
TEMPLATES Maak en wijzig e-consult templates (beschikbaar vanaf versie 2.1.3.68714).
UPLOAD Bestanden toevoegen aan dossier patiënt.
VECOZO Vecozo-controle uitvoeren.
VERWIJZER Veranderen van e-mailadres en telefoonnummer voor Vecozo & internetverwijzingen.
VITALHEALTH Instellingen beheren voor VitalHealth “Direct inloggen”. (beschikbaar vanaf versie 35876)
VIPEXPORT Facturen exporteren t.b.v. VIP Live.
VERSIEDEVELOPMENT Gebruik ook de upgrade uit de laatste ontwikkelversie van Bricks Huisarts. Gebruik commando VERSIEDEVELOPMENTPERMANENT als u ALLE upgrades uit de ontwikkelversies van Bricks Huisarts wilt gebruiken i.p.v. alleen de laatste.
VERSIEDEVELOPMENTPERMANENT Gebruik ook ALLE upgrades uit de ontwikkelversies van Bricks Huisarts.
VERSIESTABLE VERSIESTABLE. Gebruik alleen applicatie upgrades uit de stabiele versies van Bricks Huisarts. De snel wijzigende versies van TetraHis worden dus NIET gebruikt.
VERSIEVOLATILE Gebruik ook de upgrade uit de laatste snel wijzigende versie van Bricks Huisarts. Gebruik commando VERSIEVOLATILEPERMANENT als u ALLE upgrades uit de snel wijzigende versies van Bricks Huisarts wilt gebruiken ipv alleen de laatste.
VERSIEVOLATILEPERMANENT Gebruik ook ALLE upgrades uit de snel wijzigende versies van Bricks Huisarts.
VOORKEURSVOORSCHRIFTEN Voorkeursvoorschriften bekijken en verwijderen.
VULVECOZOID VecozoId’s invullen van handmatig verstuurde factureren.
WACHTWOORD Aanpassen wachtwoord van ingelogde gebruiker.
WEB Instellingen wijzigen voor online agenda.
WEEKSCHEMAS Aanpassen weekschema’s.
WELVRAGEN Popup aanzetten als geen verrichting aangekruist.
WS Instellingen voor printers en scanners op het huidige werkstation.
ZORGDOMEININSTELLING Instellingen beheren voor Zorgdomein
ZORGPORTAAL Instellingen beheren voor ZorgPortaal
[*]Wanneer u middels een VNC viewer contact maakt met uw Bricks Huisarts werkplek is het aanvullingen overzicht niet zichtbaar.

Gebruikersbeheer

Let op

Wanneer u de rechten van een medewerker aanpast worden deze aanpassingen pas actief wanneer de betreffende gebruiker Bricks Huisarts opnieuw opstart.

Door gebruik te maken van het commando MW kunt u binnen Bricks Huisarts gebruikers toevoegen en / of wijzigen, daarnaast kunt per gebruiker de rechten instellen.

Meer informatie over het beheren van gebruikers kunt u nalezen in het hoofdstuk “Gebruikers beheren”.

Checkbox met “geheugen functie”

Binnen Bricks Huisarts hebben een aantal checkboxes een “geheugen functie”. Deze kunt u zo instellen dat hij standaard is aangevinkt, juist niet of dat altijd de laatste keuze wordt gebruikt.

De checkboxes die u kunt instellen maken dit duidelijk middels een tooltip:

../../_images/geheugen_checkbox.png

Klik met uw rechtermuisknop op de betreffende checkbox om deze in te stellen. Er verschijnt een venster waarin u de gewenste instelling kunt aangeven:

../../_images/geheugen_checkbox_opties.png

De checkbox met geheugen komt u o.a. tegen bij:

  • Het maken van een afspraak (beschikbaar vanaf versie 2.2.0)
  • Het zoeken op patiënten (beschikbaar vanaf versie 2.2.1)

Sneltoetsen

Binnen Bricks Huisarts heeft u de beschikking over sneltoetsen voor veel gebruikte functies.

Algemeen

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
F7 Blader achteruit Bij wachtkamer, agenda, communicatieberichten
F8 Blader vooruit Bij wachtkamer, agenda, communicatieberichten
F10 Spring naar commandoregel  
CTRL+F Spring naar zoeken invoerveld Bij patiënten zoeken, communicatieberichten zoeken, journaalregels zoeken
CTRL+P Printen  
CTRL+SHIFT+S Scannen (batchscan)  
CTRL+M Eitje versturen  
ALT+F4 Bricks Huisarts sluiten  

Tabbladen

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
CTRL+TAB Spring naar volgende tabblad  
CTRL+SHIFT+TAB Spring naar vorige tabblad  

Invoervelden

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
TAB Spring naar volgende invoerveld  
SHIFT+TAB Spring naar vorige invoerveld  

Configuraties

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
CTRL+1...9 Kies configuratie 1 t/m 9  
CTRL+0 Open wijzigen configuraties scherm  
CTRL+N Nieuwe configuratie maken Bij scherm voor wijzigen van configuraties
CTRL+D Configuratie verwijderen Bij scherm voor wijzigen van configuraties

Zoomen

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
Ctrl++ Inzoomen Bij wachtkamer
Ctrl+- Uitzoomen Bij wachtkamer

Consulten

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
CTRL+S Start consult  
CTRL+E Einde consult Consult huisarts ‘aanvinken’
CTRL+U Einde consult Consult huisarts langer dan 20 min. + visite huisarts ‘aanvinken’
CTRL+D Einde consult Consult huisarts langer dan 20 min. ‘aanvinken’

Communicatieberichten

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
CTRL+G Markeer geselecteerde berichten als gelezen  
CTRL+SHIFT+G Markeer geselecteerde berichten als ongelezen  
F5 Snel naar patiënten zoeken Bij patiënten zoeken invoerveld

Verwijzen

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
CTRL+B Genereer brief  
CTRL+S Huidige brief opslaan  

Lijstjes

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
Pijltje naar boven Spring naar vorige item in lijst  
Pijltje naar beneden Spring naar volgende item in lijst  
Pageup Spring een aantal items naar boven  
Pagedown Spring een aantal items naar beneden  
Home Spring naar eerste item in lijst  
End Spring naar laatste item in lijst  

Selecteren

Toetsencombinatie Functie Opmerkingen
CTRL+A Alles selecteren Bij tekst, lijstjes
CTRL+C Selectie kopiëren Bij tekst
CTRL+X Selectie knippen Bij tekst
CTRL+V Selectie plakken Bij tekst