Factuur layout

Na het uitvoeren van het commando LAYOUTFACTUUR kunt u een aantal tekstuele onderdelen van uw factuur aanpassen.

In de tekst kunt u gebruik maken van de volgende waarden. Wanneer u deze gebruikt zullen ze tijdens het genereren van de factuur worden vervangen door de juiste informatie.

Waarde Uitleg
[betaler_name] Naam betaler
[betaler_address1] Adresregel 1 betaler
[betaler_address2] Adresregel 2 betaler
[betaler_address3] Adresregel 3 betaler
[betaler_address4] Adresregel 4 betaler
[factuur_datum] Factuurdatum
[factuur_nummer] Factuurnummer
[factuur_totaal] Totaal bedrag factuur
[patient_name] Naam patiënt
[patient_address] Adres patiënt
[patient_place] Woonplaats patiënt
[praktijk_agb] Praktijk AGB-code