Bricks WebApp

Uw patiënten kunnen via de WebApp:
  • zichzelf aanmelden wanneer ze nog geen patiënt zijn in uw praktijk;
  • een afspraak maken (zonder in te loggen) voor een standaard, video en/of snelconsult;
  • hun chronische medicatie inzien en herhaalmedicatie aanvragen;
  • een e-consult starten;
  • uitslagen raadplegen;
  • geregistreerde allergieën inzien;
  • contact opnemen via chat.

Handleiding

De handleiding van de Bricks WebApp kunt u raadplegen door in te loggen op de WebApp beheer omgeving en daarna op ‘Handleiding’ in het menu te klikken.