Facturen exporteren (beschikbaar vanaf versie 2.2.2)

Algemeen

Bricks Huisarts biedt de mogelijkheid om facturen te exporteren als .csv bestand. Tijdens het maken van de facturen export wordt er tevens een csv bestand aangemaakt met de aanwezige debiteuren. Met deze twee bestanden kunt u uw administratie afhandelen i.c.m. een boekhoudpakket naar keuze.

Exporteren

U kunt uw facturen exporteren door het commando BOEKHOUDEN uit te voeren. Vervolgens verschijnt er een venster waarmee u de export kunt instellen.

../../_images/facturen_exporteren.png

Na het instellen van de export klikt u op de knop Exporteer. Vervolgens geeft u aan waar de export opgeslagen dient te worden. Er worden twee bestanden opgeslagen. Het ene bestand bevat de facturen, het tweede de bijbehorende debiteuren.

Bij het exporteren worden tevens de ingevoerde instellingen opgeslagen (beschikbaar vanaf versie 2.3.1).

Opties

Tijdens het instellen van de export heeft u de volgende opties tot uw beschikking:

Optie Uitleg
Dagboeknummer Dagboeknummer in uw boekhoudpakket.
Grootboeknummer Grootboeknummer in uw boekhoudpakket.
Rekeningnummer particulieren Rekeningnummer waar contantnota’s op uitbetaald worden door de patiënten.
Rekeningnummer verzekeraars Rekeningnummer waar declaraties op uitbetaald worden door de zorgverzekeraars.
Datum van Startdatum export.
Datum tot Einddatum export.
Kolomnamen toevoegen aan csv Eerst regel van csv toont de kolomnaam.
Geen creditfacturen maken De in Bricks Huisarts aanwezige creditregels (afgekeurde regels) niet omzetten naar een factuur.
Maximum aantal regels Maximaal aantal te exporteren regels. Het is niet verstandig deze optie te gebruiken i.c.m. “Reeds geëxporteerde facturen alsnog exporteren”.
Reeds geëxporteerde facturen alsnog exporteren Bij het exporteren worden de faturen, in de database, gemarkeerd als gexporteerd. Deze facturen worden een volgende keer niet geexporteerd tenzij deze optie aangevinkt wordt.
Maak een proefexport Maak een export waarbij de facturen niet de status “geexporteerd” krijgt. Dit is vooral handig om de export te kunnen controleren zonder dat het invloed heeft op gegevens in het HIS.
Type export Export indeling geschikt voor Exact (Exact export) of een ander boekhoudpakket (Algemene export).

Indeling export

De twee csv bestanden die geëxporteerd worden bevatten de volgende kolomindeling:

Debiteuren

Dit bestand bevat alle debiteuren die gevonden worden in de factuur export.

 • nummer
 • naam
 • adres
 • postcode
 • plaats
 • voorletters
 • banknummer

Facturen

De factuurnummers in de kolom factuurnummer begint met een 1 bij een creditfactuur.

Exact indeling

Per factuur staan er twee regels in de csv. De eerste regel bevat het totaalbedrag en wordt in de eerste kolom (regelnummer) aangegeven met een 0 (nul). De tweede regel bevat een totaal som van alle bijbehorende factuurregels en wordt in de eerste kolom aangegeven met een 1 (één).

 • regelnummer
 • dagboeknummer
 • grootboeknummer
 • nummer van de maand
 • factuurnummer
 • datum
 • tegenrekening
 • debiteurnummer
 • bedrag inclusief BTW (1000,00)
 • BTW code
 • BTW bedrag
 • type debiteur
 • omschrijving
 • HIS factuurnummer

Algemene indeling

Per factuur staat er één regel in de csv met de volgende gegevens:

 • dagboeknummer
 • grootboeknummer
 • nummer van de maand
 • factuurnummer
 • datum
 • tegenrekening
 • debiteurnummer
 • bedrag inclusief BTW (1000,00)
 • BTW code
 • BTW bedrag
 • type debiteur
 • omschrijving
 • HIS factuurnummer