Medicatie voorschrijven met Elektronische Voorschrijfsysteem (EVS)

Inhoudsopgave

Voorschrijven

Let op

Heeft u vragen over de inhoudelijke werking van Prescriptor? Neem dan contact op met Prescriptor.

Bricks Huisarts (beschikbaar vanaf versie 2.0.2.61377) biedt de mogelijkheid om voor te schrijven via het EVS van Prescriptor. Wanneer u dit EVS heeft geactiveerd kunt u het EVS als volgt gebruiken:

  1. Start een consult
  2. Vul een ICPC in bij de E-regel
  3. Bovenin uw scherm verschijnt er een blauwe streep onder EVS, deze geeft aan dat u middels het EVS kunt voorschrijven
  4. Klik op de EVS
  5. Uw browser wordt gestart en het EVS verschijnt
  6. Schrijf één of meerdere geneesmiddelen voor
  7. Klik op “Terug naar dossier” om het recept aan te maken in Bricks Huisarts
  8. Sluit uw browser venster
  9. Klik op de medicatie tab
  10. Verwerk het recept zoals u dit gewend bent

Instructievideo

Herhalen

Meer over het herhalen van medicatie leest u in het hoofdstuk “Medicatie herhalen”.