Printers

Algemeen

Om voor uw werkstation de printers te beheren voert u het commando WS uit.

Etiket printer / Dymo Labelprinter

Via Bricks Huisarts heeft u de mogelijkheid om etiketten te printen via een etiket printer. Bricks Huisarts biedt alleen ondersteuning voor Dymo Labelprinters.

Algemeen

Indien het formaat niet of verkeerd is opgegeven, komen de tekstlabels op de verkeerde posities terecht.

Instellingen

Het instellingenscherm om een etiket in te kunnen stellen is roept u op via het commando WS. Andere mogelijkheiden voor het oproepen van het instellingenscherm zijn:

  • Via de printknop op het welkomstscherm.
  • Klik met uw rechtermuisknop in patiëntklein en vervolgens op Print -> Instellingen.

Wanner u de aanpassingen aan uw etiket ongedaan wilt maken, dan kunt hier op de “Standaard waarden” knop klikken. Deze vindt u op het layoutscherm.

Labels

Op een etiket kunt u twaalf soorten labels plaatsen:

  Label Toont
1 Praktijk Praktijknaam
2 Arts Behandelaar
3 PatiëntNaam Patiëntnaam
4 Adres Straat + huisnummer
5 PostcodePlaats Postcode + woonplaats
6 Telefoonnummer Telefoonnummer
7 Verzekeraar Naam zorgverzekering
8 Polisnummer Polisnummer zorgverzekering
9 LabID Lab ID
10 GeboorteDatum Geboortedatum patiënt
11 Geslacht Geslacht patiënt
12 BSN BSN van patiënt

Invullen

Per label kun je een parameter opgeven, Bricks Huisarts zal de waarde daarvoor “berekenen”.

De parameters die ingevuld kunnen worden zijn:

Parameter Toont
/Praktijk Praktijknaam
/Hoofdbehandelaar Arts voorletters, voornaam en achternaam
/HoofdbehandelaarZN Arts voorletters en achternaam
/VolledigeNaam Patiënt voorletters, voornaam en achternaam
/VolledigeNaamZN Patiënt voorletters en achternaam
/StraatEnNr Straat en huisnummer van de patiënt
/PostcodeEnPlaats Postcode en woonplaats van de patiënt
/Telefoonnummer Telefoonnummer patiënt
/Verzekering/Verzekeraarnaam Zorgsverzekeringsnaam
/Verzekering/Polisnummer Polisnummer
/LabNummer Labaratorium nummer
/GeboorteDatumNederlands Geboortedatum patiënt
/GeslachtKort Geslacht patiënt
/BSN BSN van patiënt

Vaste tekst

Wat u invult bij vaste tekst komt voor de waarde van invullen te staan.

Bijvoorbeeld:

invullen = “/LabNummer” en vaste tekst = “ID: “

De label tekst wordt bij het printen: “ID: 1543”.

Veelgestelde vragen

Label niet zichtbaar op etiket

Mogelijke oorzaken zijn:

  • Zichtbaar is niet aangevinkt
  • Het etiketformaat klopt niet
  • De positie is niet goed ingevuld

Fout

“Onbekend: (bv: /Praktik)”

Dit komt doordat er een onbekende parameter ingevuld is. In geval van het voorbeeld dient u “/Praktik” te corrigeren in “/Praktijk”.