Griepvaccinatie NHG-regels

Leeftijd

Iedereen die op 1 mei 60 jaar of ouder is, komt in aanmerking voor griepvaccinatie.

Ruiters

Ruiter code Omschrijving Beslissing
DM diabetes mellitus Telt mee
EN endocarditisprofylaxe Telt mee
GV griepvaccinatie Telt mee
GS griep geselecteerd Telt misschien mee
GVZ griepvaccinatie op verzoek Telt mee
GVI   Telt mee

Tevens is er de ruiter GW ‘GriepWeigeraar’. Voor deze ruiter geldt de automatische beslissing: Telt mee.

Episoden

ICPC Omschrijving Beslissing
B90 HIV-infectie (AIDS/ARC) Telt mee
B90.01 Seropositief zonder symptomen Telt mee
B90.02 AIDS/ARC Telt mee
D97 Cirrose/andere leverziekte Telt mee
K74 Angina pectoris Telt mee
K74.01 Instabiele angina pectoris Telt mee
K74.02 Stabiele angina pectoris Telt mee
K77 Decompensatio cordis Telt mee
K77.01 Acute decompensatio cordis/astma cardiale Telt mee
K77.02 Chronische decompensatio cordis Telt mee
K78 Boezemfibrilleren Telt mee
K80.03 Sick sinus syndroom Telt mee
K82 Cor pulmonale Telt mee
K83 Niet-reumatische klepaandoening Telt mee
K83.01 Aortastenose Telt mee
K83.02 Mitralisinsufficiëntie Telt mee
K84.01 WPW-syndroom Telt mee
K84.02 Atrioventriculair blok Telt mee
K84.03 Cardiomyopathie Telt mee
R84 Maligniteit bronchus/long Telt mee
R85 Andere maligniteit luchtwegen Telt mee
R91 Chronische bronchitis/Bronchiëctasien Telt mee
R91.01 Chronische bronchitis Telt mee
R91.02 Bronchiëctasien Telt mee
R95 Emfyseem/COPD Telt mee
T90 Diabetes mellitus Telt mee
T90.01 Diabetes mellitus type 1 Telt mee
T90.02 Diabetes mellitus type 2 Telt mee
T99.08 Syndroom van Cushing Telt mee
T99.09 Syndroom van Addison Telt mee
T99.10 Cystic fibrosis Telt mee
B72 Ziekte van Hodgkin Telt misschien mee
B72.01 Ziekte van Hodgkin Telt misschien mee
B72.02 Non-Hodgkin lymfoom Telt misschien mee
B73 Leukemie Telt misschien mee
B74 Andere maligniteit bloed/lymfestelsel Telt misschien mee
B74.01 Multipel myeloom Telt misschien mee
B76 Miltruptuur Telt misschien mee
K71 Acuut reuma/reumatische hartziekte Telt misschien mee
K71.02 Acuut reuma met hartziekte Telt misschien mee
K73 Aangeboren afwijking hartvaatstelsel Telt misschien mee
K73.01 Atriumseptumdefect (ASD) Telt misschien mee
K73.02 Ventrikelseptumdefect (VSD) Telt misschien mee
K75 Acuut myocardinfarct Telt misschien mee
K76 Andere/chronische ischemische hartziekte Telt misschien mee
K76.01 Coronairsclerose Telt misschien mee
K76.02 Vroeger myocardinfarct (> 4 wkn geleden) Telt misschien mee
K80 Ectopische slagen/extrasystolen Telt misschien mee
K80.01 Supraventriculaire extrasystolen Telt misschien mee
K80.02 Ventriculaire extrasystolen Telt misschien mee
K84 Andere hartziekte Telt misschien mee
K90 Cerebrovasculair accident (CVA) Telt misschien mee
K90.01 Subarachnoïdale bloeding Telt misschien mee
K90.02 Intracerebrale bloeding Telt misschien mee
K90.03 Cerebraal infarct Telt misschien mee
K93 Longembolie/longinfarct Telt misschien mee
L82 Aangeboren afwijking bewegingsapparaat Telt misschien mee
L85 Verworven afwijking wervelkolom Telt misschien mee
L85.01 Scoliose Telt misschien mee
N86 Multiple sclerose Telt misschien mee
N87 Parkinsonisme Telt misschien mee
N87.01 Ziekte van Parkinson Telt misschien mee
N99 Andere ziekte zenuwstelsel Telt misschien mee
N99.01 ALS Telt misschien mee
N99.02 Myasthenia gravis Telt misschien mee
N99.03 Spierziekte Telt misschien mee
R70 Tuberculose luchtwegen [ex. A70] Telt misschien mee
R82 Pleuritis alle vormen [ex. R70] Telt misschien mee
R86 Benigne neoplasma luchtwegen Telt misschien mee
R89 Aangeboren afwijking luchtwegen Telt misschien mee
R96 Astma Telt misschien mee
R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen Telt misschien mee
R96.02 Allergisch astma Telt misschien mee
R99 Andere ziekte luchtwegen Telt misschien mee
R99.06 Pneumoconiose Telt misschien mee
T99 Andere ziekte endocriene klieren/metabolisme/voeding Telt misschien mee
T99.01 Immuundeficientie Telt misschien mee
U85 Aangeboren afwijking urinewegen Telt misschien mee
U85.01 Polycystische nieren Telt misschien mee
U88 Glomerulonephritis/nefrose Telt misschien mee
U99 Andere ziekte urinewegen Telt misschien mee
U99.01 Nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie Telt misschien mee
U99.02 Schrompelnier/nierhypoplasie eci Telt misschien mee
U99.03 Obstructieve en reflux-uropathie/hydronefrose Telt misschien mee

Medicatie

Naam Beslissing
MERCAPTOPURINE Telt mee of Telt misschien mee
TOLBUTAMIDE Telt mee of Telt misschien mee
ACETYLSALICYLZUUR Telt mee of Telt misschien mee
SULFASALAZINE Telt mee of Telt misschien mee
HYDROCORTISON Telt mee of Telt misschien mee
METHYLPREDNISOLON Telt mee of Telt misschien mee
VINBLASTINE Telt mee of Telt misschien mee
SALBUTAMOL Telt mee of Telt misschien mee
GLIBENCLAMIDE Telt mee of Telt misschien mee
HYDROCHLOORTHIAZIDE Telt mee of Telt misschien mee
THEOFYLLINE Telt mee of Telt misschien mee
FENYTOINE Telt mee of Telt misschien mee
TRIAMTEREEN Telt mee of Telt misschien mee
EPITIZIDE; TRIAMTEREEN Telt mee of Telt misschien mee
CYCLOFOSFAMIDE Telt mee of Telt misschien mee
FENYTOINE Telt mee of Telt misschien mee
METFORMINE Telt mee of Telt misschien mee
CHLOORTALIDON Telt mee of Telt misschien mee
AZATHIOPRINE Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE, GEWOON Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE, GEWOON; INSULINE, ISOFAAN Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE, ISOFAAN Telt mee of Telt misschien mee
MELFALAN Telt mee of Telt misschien mee
HYDRALAZINE Telt mee of Telt misschien mee
CARBASALAATCALCIUM Telt mee of Telt misschien mee
ISOSORBIDEDINITRAAT Telt mee of Telt misschien mee
CHLOORTHIAZIDE Telt mee of Telt misschien mee
AMYLASE; CELLULASE; LIPASE; PROTEASE Telt mee of Telt misschien mee
AMIODARON Telt mee of Telt misschien mee
CYTARABINE Telt mee of Telt misschien mee
KINIDINE Telt mee of Telt misschien mee
DIGOXINE Telt mee of Telt misschien mee
FUROSEMIDE Telt mee of Telt misschien mee
METHOTREXAAT Telt mee of Telt misschien mee
CHLOORAMBUCIL Telt mee of Telt misschien mee
DACTINOMYCINE Telt mee of Telt misschien mee
ACETYLCYSTEINE Telt mee of Telt misschien mee
BUSULFAN Telt mee of Telt misschien mee
PROCARBAZINE Telt mee of Telt misschien mee
NITROGLYCERINE Telt mee of Telt misschien mee
VINCRISTINE Telt mee of Telt misschien mee
AMYLASE; LIPASE; PROTEASE Telt mee of Telt misschien mee
VERAPAMIL Telt mee of Telt misschien mee
LIDOCAINE Telt mee of Telt misschien mee
PINDOLOL Telt mee of Telt misschien mee
ESTRAMUSTINE Telt mee of Telt misschien mee
FLUOROURACIL Telt mee of Telt misschien mee
DISOPYRAMIDE Telt mee of Telt misschien mee
HYDROXYCARBAMIDE Telt mee of Telt misschien mee
DOXORUBICINE Telt mee of Telt misschien mee
TIOGUANINE Telt mee of Telt misschien mee
BUMETANIDE Telt mee of Telt misschien mee
SOTALOL Telt mee of Telt misschien mee
BECLOMETASON Telt mee of Telt misschien mee
GLICLAZIDE Telt mee of Telt misschien mee
DACARBAZINE Telt mee of Telt misschien mee
METOPROLOL Telt mee of Telt misschien mee
IPRATROPIUM Telt mee of Telt misschien mee
PRAZOSINE Telt mee of Telt misschien mee
HYDROCHLOORTHIAZIDE; TRIAMTEREEN Telt mee of Telt misschien mee
ATENOLOL Telt mee of Telt misschien mee
FUROSEMIDE Telt mee of Telt misschien mee
LOMUSTINE Telt mee of Telt misschien mee
LABETALOL Telt mee of Telt misschien mee
ACEBUTOLOL Telt mee of Telt misschien mee
DOBUTAMINE Telt mee of Telt misschien mee
SPIRONOLACTON Telt mee of Telt misschien mee
CLOPAMIDE; PINDOLOL Telt mee of Telt misschien mee
CORTISON Telt mee of Telt misschien mee
MELFALAN Telt mee of Telt misschien mee
THEOFYLLINE Telt mee of Telt misschien mee
BLEOMYCINE Telt mee of Telt misschien mee
TERBUTALINE Telt mee of Telt misschien mee
BUMETANIDE Telt mee of Telt misschien mee
DAUNORUBICINE Telt mee of Telt misschien mee
CYCLOFOSFAMIDE Telt mee of Telt misschien mee
FLUOROURACIL Telt mee of Telt misschien mee
AZATHIOPRINE Telt mee of Telt misschien mee
PROPRANOLOL Telt mee of Telt misschien mee
VERAPAMIL Telt mee of Telt misschien mee
DIGOXINE Telt mee of Telt misschien mee
METHOTREXAAT Telt mee of Telt misschien mee
NITROGLYCERINE Telt mee of Telt misschien mee
SULFASALAZINE Telt mee of Telt misschien mee
OXPRENOLOL Telt mee of Telt misschien mee
SALBUTAMOL Telt mee of Telt misschien mee
HYDROCORTISON Telt mee of Telt misschien mee
MAGNESIUMSULFAAT Telt mee of Telt misschien mee
MORFINE Telt mee of Telt misschien mee
ASPARAGINASE Telt mee of Telt misschien mee
IFOSFAMIDE Telt mee of Telt misschien mee
SALBUTAMOL Telt mee of Telt misschien mee
CISPLATINE Telt mee of Telt misschien mee
NIFEDIPINE Telt mee of Telt misschien mee
FLUDROCORTISON Telt mee of Telt misschien mee
NITROGLYCERINE Telt mee of Telt misschien mee
ETOPOSIDE Telt mee of Telt misschien mee
ETOPOSIDE Telt mee of Telt misschien mee
TENIPOSIDE Telt mee of Telt misschien mee
CAPTOPRIL Telt mee of Telt misschien mee
ACETYLCYSTEINE Telt mee of Telt misschien mee
AMINOGLUTETHIMIDE Telt mee of Telt misschien mee
AMSACRINE Telt mee of Telt misschien mee
MITOMYCINE Telt mee of Telt misschien mee
ISOSORBIDEMONONITRAAT Telt mee of Telt misschien mee
BUDESONIDE Telt mee of Telt misschien mee
CICLOSPORINE Telt mee of Telt misschien mee
CICLOSPORINE Telt mee of Telt misschien mee
DILTIAZEM Telt mee of Telt misschien mee
FLECAINIDE Telt mee of Telt misschien mee
FLECAINIDE Telt mee of Telt misschien mee
BETAXOLOL Telt mee of Telt misschien mee
INFLUENZAVACCIN Telt mee of Telt misschien mee
ENALAPRIL Telt mee of Telt misschien mee
PROPAFENON Telt mee of Telt misschien mee
EPIRUBICINE Telt mee of Telt misschien mee
MITOXANTRON Telt mee of Telt misschien mee
ZIDOVUDINE Telt mee of Telt misschien mee
LIDOCAINE; METHYLPREDNISOLON Telt mee of Telt misschien mee
AMIODARON Telt mee of Telt misschien mee
PENTAMIDINE Telt mee of Telt misschien mee
SOTALOL Telt mee of Telt misschien mee
BISOPROLOL Telt mee of Telt misschien mee
CARBOPLATINE Telt mee of Telt misschien mee
PROPAFENON Telt mee of Telt misschien mee
LISINOPRIL Telt mee of Telt misschien mee
NADROPARINE Telt mee of Telt misschien mee
ENOXAPARINE Telt mee of Telt misschien mee
PERINDOPRIL Telt mee of Telt misschien mee
ENOXIMON Telt mee of Telt misschien mee
DALTEPARINE Telt mee of Telt misschien mee
MILRINON Telt mee of Telt misschien mee
RAMIPRIL Telt mee of Telt misschien mee
FELODIPINE Telt mee of Telt misschien mee
AMLODIPINE Telt mee of Telt misschien mee
THIOTEPA Telt mee of Telt misschien mee
QUINAPRIL Telt mee of Telt misschien mee
ACARBOSE Telt mee of Telt misschien mee
CLARITROMYCINE Telt mee of Telt misschien mee
ESMOLOL Telt mee of Telt misschien mee
THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Telt mee of Telt misschien mee
IDARUBICINE Telt mee of Telt misschien mee
IBOPAMINE Telt mee of Telt misschien mee
ALDESLEUKINE Telt mee of Telt misschien mee
CELIPROLOL Telt mee of Telt misschien mee
STREPTOZOCINE Telt mee of Telt misschien mee
CILAZAPRIL Telt mee of Telt misschien mee
FORMOTEROL Telt mee of Telt misschien mee
SALMETEROL Telt mee of Telt misschien mee
FENOTEROL; IPRATROPIUM Telt mee of Telt misschien mee
PENTAMIDINE Telt mee of Telt misschien mee
TRANDOLAPRIL Telt mee of Telt misschien mee
BENAZEPRIL Telt mee of Telt misschien mee
DIDANOSINE Telt mee of Telt misschien mee
FLUTICASON Telt mee of Telt misschien mee
MUROMONAB-CD3 Telt mee of Telt misschien mee
CARMUSTINE Telt mee of Telt misschien mee
MITOTAAN Telt mee of Telt misschien mee
PACLITAXEL Telt mee of Telt misschien mee
AZITROMYCINE Telt mee of Telt misschien mee
ADENOSINE Telt mee of Telt misschien mee
DORNASE Telt mee of Telt misschien mee
FOSINOPRIL Telt mee of Telt misschien mee
NICORANDIL Telt mee of Telt misschien mee
FLUDARABINE Telt mee of Telt misschien mee
ABCIXIMAB Telt mee of Telt misschien mee
CARVEDILOL Telt mee of Telt misschien mee
GEMCITABINE Telt mee of Telt misschien mee
CLADRIBINE Telt mee of Telt misschien mee
DOCETAXEL Telt mee of Telt misschien mee
GLIMEPIRIDE Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE LISPRO Telt mee of Telt misschien mee
TACROLIMUS Telt mee of Telt misschien mee
TACROLIMUS Telt mee of Telt misschien mee
STAVUDINE Telt mee of Telt misschien mee
SAQUINAVIR Telt mee of Telt misschien mee
INDINAVIR Telt mee of Telt misschien mee
LAMIVUDINE Telt mee of Telt misschien mee
RITONAVIR Telt mee of Telt misschien mee
NEBIVOLOL Telt mee of Telt misschien mee
VALSARTAN Telt mee of Telt misschien mee
TOPOTECAN Telt mee of Telt misschien mee
MYCOFENOLZUUR Telt mee of Telt misschien mee
IBUTILIDE Telt mee of Telt misschien mee
CANDESARTAN Telt mee of Telt misschien mee
IPRATROPIUM; SALBUTAMOL Telt mee of Telt misschien mee
NEVIRAPINE Telt mee of Telt misschien mee
LEVOFLOXACINE Telt mee of Telt misschien mee
NELFINAVIR Telt mee of Telt misschien mee
LAMIVUDINE; ZIDOVUDINE Telt mee of Telt misschien mee
RITUXIMAB Telt mee of Telt misschien mee
IMMUNOCYANINE Telt mee of Telt misschien mee
IMMUNOCYANINE Telt mee of Telt misschien mee
CLOPIDOGREL Telt mee of Telt misschien mee
IRINOTECAN Telt mee of Telt misschien mee
ACETYLSALICYLZUUR; DIPYRIDAMOL Telt mee of Telt misschien mee
BASILIXIMAB Telt mee of Telt misschien mee
TEMOZOLOMIDE Telt mee of Telt misschien mee
FLUTICASON; SALMETEROL Telt mee of Telt misschien mee
ETANERCEPT Telt mee of Telt misschien mee
DACLIZUMAB Telt mee of Telt misschien mee
AMOXICILLINE; CLARITROMYCINE; PANTOPRAZOL Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE LISPRO; INSULINE LISPRO, PROTAMINE Telt mee of Telt misschien mee
AMPRENAVIR Telt mee of Telt misschien mee
TASONERMINE Telt mee of Telt misschien mee
EPTIFIBATIDE Telt mee of Telt misschien mee
EFAVIRENZ Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE LISPRO, PROTAMINE Telt mee of Telt misschien mee
REPAGLINIDE Telt mee of Telt misschien mee
TIROFIBAN Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE ASPART Telt mee of Telt misschien mee
INFLIXIMAB Telt mee of Telt misschien mee
OXALIPLATINE Telt mee of Telt misschien mee
ABACAVIR Telt mee of Telt misschien mee
LEFLUNOMIDE Telt mee of Telt misschien mee
IMIQUIMOD Telt mee of Telt misschien mee
TRASTUZUMAB Telt mee of Telt misschien mee
ROSIGLITAZON Telt mee of Telt misschien mee
VINORELBINE Telt mee of Telt misschien mee
SIROLIMUS Telt mee of Telt misschien mee
TEGAFUR; URACIL Telt mee of Telt misschien mee
PIOGLITAZON Telt mee of Telt misschien mee
BUDESONIDE; FORMOTEROL Telt mee of Telt misschien mee
CAPECITABINE Telt mee of Telt misschien mee
ABACAVIR; LAMIVUDINE; ZIDOVUDINE Telt mee of Telt misschien mee
LOPINAVIR; RITONAVIR Telt mee of Telt misschien mee
TOBRAMYCINE Telt mee of Telt misschien mee
ALEMTUZUMAB Telt mee of Telt misschien mee
IMATINIB Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE GLARGINE Telt mee of Telt misschien mee
GLATIRAMEER Telt mee of Telt misschien mee
AUROTHIOBARNSTEENZUUR Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE ASPART; INSULINE ASPART, PROTAMINE Telt mee of Telt misschien mee
FLUDARABINE Telt mee of Telt misschien mee
TIOTROPIUM Telt mee of Telt misschien mee
ARSEENTRIOXIDE Telt mee of Telt misschien mee
MYCOFENOLZUUR Telt mee of Telt misschien mee
GLIBENCLAMIDE; METFORMINE Telt mee of Telt misschien mee
TENOFOVIR Telt mee of Telt misschien mee
ANAKINRA Telt mee of Telt misschien mee
MOXIFLOXACINE Telt mee of Telt misschien mee
COLISTINE Telt mee of Telt misschien mee
ENFUVIRTIDE Telt mee of Telt misschien mee
ADALIMUMAB Telt mee of Telt misschien mee
MYRTUS Telt mee of Telt misschien mee
EPLERENON Telt mee of Telt misschien mee
EMTRICITABINE Telt mee of Telt misschien mee
ATAZANAVIR Telt mee of Telt misschien mee
EVEROLIMUS Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE DETEMIR Telt mee of Telt misschien mee
CETUXIMAB Telt mee of Telt misschien mee
BORTEZOMIB Telt mee of Telt misschien mee
METFORMINE; ROSIGLITAZON Telt mee of Telt misschien mee
FOSAMPRENAVIR Telt mee of Telt misschien mee
PEMETREXED Telt mee of Telt misschien mee
BUSULFAN Telt mee of Telt misschien mee
BEVACIZUMAB Telt mee of Telt misschien mee
ABACAVIR; LAMIVUDINE Telt mee of Telt misschien mee
ANAGRELIDE Telt mee of Telt misschien mee
INSULINE GLULISINE Telt mee of Telt misschien mee
ERLOTINIB Telt mee of Telt misschien mee
OMALIZUMAB Telt mee of Telt misschien mee
TIPRANAVIR Telt mee of Telt misschien mee
NATALIZUMAB Telt mee of Telt misschien mee
EMTRICITABINE; TENOFOVIR Telt mee of Telt misschien mee
SUNITINIB Telt mee of Telt misschien mee
GLIMEPIRIDE; ROSIGLITAZON Telt mee of Telt misschien mee
SORAFENIB Telt mee of Telt misschien mee
IVABRADINE Telt mee of Telt misschien mee
DASATINIB Telt mee of Telt misschien mee
PEGINTERFERON ALFA 2A Telt mee of Telt misschien mee
PEGINTERFERON ALFA 2B Telt mee of Telt misschien mee
INTERFERON ALFA 2A Telt mee of Telt misschien mee
INTERFERON ALFA 2B Telt mee of Telt misschien mee
DARUNAVIR Telt mee of Telt misschien mee
METHYLAMINOLEVULINAAT Telt mee of Telt misschien mee
INTERFERON BETA 1B Telt mee of Telt misschien mee
INTERFERON BETA 1A Telt mee of Telt misschien mee
ABATACEPT Telt mee of Telt misschien mee
SITAGLIPTINE Telt mee of Telt misschien mee
LENALIDOMIDE Telt mee of Telt misschien mee
EXENATIDE Telt mee of Telt misschien mee
METFORMINE; PIOGLITAZON Telt mee of Telt misschien mee
INTERFERON GAMMA 1B Telt mee of Telt misschien mee
BECLOMETASON; FORMOTEROL Telt mee of Telt misschien mee
TEMSIROLIMUS Telt mee of Telt misschien mee
NELARABINE Telt mee of Telt misschien mee
MARAVIROC Telt mee of Telt misschien mee
RALTEGRAVIR Telt mee of Telt misschien mee
PANITUMUMAB Telt mee of Telt misschien mee
VILDAGLIPTINE Telt mee of Telt misschien mee
METFORMINE; VILDAGLIPTINE Telt mee of Telt misschien mee
CLOFARABINE Telt mee of Telt misschien mee
EFAVIRENZ; EMTRICITABINE; TENOFOVIR Telt mee of Telt misschien mee
NILOTINIB Telt mee of Telt misschien mee
METFORMINE; SITAGLIPTINE Telt mee of Telt misschien mee
TOPOTECAN Telt mee of Telt misschien mee
ETRAVIRINE Telt mee of Telt misschien mee
AZACITIDINE Telt mee of Telt misschien mee
TOCILIZUMAB Telt mee of Telt misschien mee
LAPATINIB Telt mee of Telt misschien mee
USTEKINUMAB Telt mee of Telt misschien mee
THALIDOMIDE Telt mee of Telt misschien mee
PRASUGREL Telt mee of Telt misschien mee
IPRATROPIUM; XYLOMETAZOLINE Telt mee of Telt misschien mee
GEFITINIB Telt mee of Telt misschien mee