Factuur layout

Na het uitvoeren van het commando LAYOUTFACTUUR kunt u een aantal tekstuele onderdelen van uw factuur aanpassen.

In de tekst kunt u gebruik maken van de volgende waarden. Wanneer u deze gebruikt zullen ze tijdens het genereren van de factuur worden vervangen door de juiste informatie.

Waarde

Uitleg

[betaler_name]

Naam betaler

[betaler_address1]

Adresregel 1 betaler

[betaler_address2]

Adresregel 2 betaler

[betaler_address3]

Adresregel 3 betaler

[betaler_address4]

Adresregel 4 betaler

[factuur_datum]

Factuurdatum

[factuur_nummer]

Factuurnummer

[factuur_totaal]

Totaal bedrag factuur

[patient_name]

Naam patiënt

[patient_address]

Adres patiënt

[patient_place]

Woonplaats patiënt

[praktijk_agb]

Praktijk AGB-code