Afhandelen e-consults / Herhaalmedicatie / Berichten (Labwaarden)

Onderstaande informatie heeft betrekking tot de WebApp, meer informatie over de WebApp kunt u vinden in het hoofdstuk “Bricks WebApp”.

Algemeen

Patiënten kunnen uitslagen tot een jaar terug inzien na vrijage, uitgaande van de ontvangstdatum van het bericht. Na deze periode dagen verdwijnen de gegevens uit “Mijn kluis”.

e-consults afhandelen

Via het communicatiescherm kunt u de binnengekomen e-consults afhandelen. Ga hiervoor naar het communicatiescherm en stel het volgende in:

 1. Kies bij Status voor alle opties die optie “beide”
 2. Haal alle vinkjes weg bij Type
 3. Kies het type E-consult
 4. Geef een periode aan bij Datum ontvangen
 5. Klik op Zoeken

Om een e-consult te beantwoorden klikt u bij de zoekresultaten voor het e-consult dat u wilt beantwoorden. Vervolgens ziet u onder Bericht het ontvangen e-consult en kunt u bij Antwoord het antwoord geven.

Zodra u onder “Antwoord” het antwoord heeft ingevuld klikt u op de knop “Beantwoorden”. Uw patiënt krijgt vervolgens een e-mail met de melding dat er een e-consult is beantwoord. Het antwoord kan in de kluis gelezen worden.

Onder koppelinformatie kunt u het e-consult koppelen aan een patiënt.

Tip

Door met uw rechter muisknop op het geselecteerde e-consult te klikken kunt u vanaf het gevonden berichten overzicht het dossier van de patiënt openen door te kiezen voor de optie “Start consult”.

Herhaalmedicatie goed-/afkeuren

Met behulp van rapport 44 kunt u de aangevraagde herhaalmedicatie goed-/afkeuren. Let op dat u alleen de volgende instellingen gebruikt:

 • Selecteer geen enkele voorschrijver

 • Selecteer de zorgverlener waarvoor de aanvragen goed-/afgekeurd dienen te worden

 • Geef, indien gewenst, een datum van/tot op

 • Kies als status “Nog niet geautoriseerd”

 • Klik op de Tonen knop

  Tip

  Aanvragen voor herhaalmedicatie hebben voor de datum de tekst “profiel” staan.

Na het goedkeuren herhaalmedicatie krijgen de WebApp patiënten een melding per mail dat het recept naar de apotheek is verzonden. (beschikbaar vanaf versie 2.0.4.65627)

Berichten (lab, specialist, etc.) vrijgeven

Vanuit Bricks Huisarts heeft u de mogelijkheid om de volgende berichten in de kluis van de patiënt zichtbaar te maken:

 • Laboratoriumbericht (MEDLAB)
 • Specialistenbrief (MEDSPE)
 • Radiologiebericht (MEDRAD)
 • Vrij-bericht (MEDVRIJ / MEDVRI)

Bij het vrijgeven en/of het koppelen van het bericht een patiënt kunt u tevens een memo aan het bericht toevoegen. Deze memo wordt bij het betreffende bericht weergegeven, mits ingevuld.

Op het moment dat een bericht de status “vrijgeven” of “alleen memo” krijgt wordt er, per e-mail, een bericht naar de patiënt gestuurd met de melding dat er een uitslag klaar staat in “Mijn kluis”.

In het geval er eerst gekozen wordt voor “alleen memo” en op een later moment voor “vrijgegeven”, dan krijgt de patiënt wederom een melding dat er een bericht klaar staat in “Mijn kluis”.

Er zijn twee wegen te bewandelen om een bericht zichtbaar te maken in de kluis van de patiënt:

Vanuit het communicatiescherm

Ga naar het communicatiescherm en verwerk de berichten zoals u dat gewend bent.

Onder het kopje portaal kunt u aangeven of een bericht niet, gedeeltelijk of in zijn geheel zichtbaar wordt in de kluis van uw patiënt. De opties zijn als volgt:

Portaal optie Uitleg
Vrijgeven Bericht én memo verschijnen in de kluis van de patiënt
Alleen memo Alleen de memo verschijnt in de kluis van de patiënt
Niet Bericht verschijnt niet in de kluis van de patiënt
../../_images/labwaarden_vrijgeven.png

Achteraf kunt u er voor kiezen om bericht in zijn geheel vrij te geven wanneer u er initieel voor gekozen heeft om alleen de memo vrij te geven.

Na het vrijgeven ontvangt de patiënt een e-mail dat er een nieuw bericht in zijn kluis staat.

Vanuit het journaal

Om een bericht vrij te geven vanuit het journaal kunt u de volgende stappen doorlopen:

 1. Ga naar het journaal van de patiënt die gebruik maakt van de WebApp
 2. Open het gekoppelde bericht dat u vrij wilt geven
 3. Vul een memo in
 4. Klik achter “Koppelinformatie” op het “pijltjes” icoon
 5. Er verschijnen meer opties voor het betreffende bericht
 6. Geef onder portaal aan of uw het bericht wilt:
  • Vrijgeven
  • Alleen de memo wilt vrijgen
  • Niet wilt vrijgeven
 7. Klik op Opslaan