Dossier overdracht

Algemeen

Het ontvangen of overdragen van een dossier gaat met behulp van een MEDOVD bestand. Dit is een bestand waarmee u relevante medische gegevens van uw patiënt kunt ontvangen van, of overdragen aan een andere arts.

Een MEDOVD bestand kan door de meeste HIS-en zonder problemen worden ingelezen. Na het inlezen van het bestand kunt u de medische gegevens van uw patiënt raadplegen in uw HIS.

Binnen Bricks Huisarts kunt u er voor kiezen om alleen een MEDOVD bestand te exporteren of importeren. Het is echter ook mogelijk om een export te maken die tevens een PDF versie van het dossier bevat én een zip bestand met daarin alle correspondentie.

Compleet dossier

Exporteren

Het exporteren en versturen van een dossier gaat als volgt:

 1. Zoek in Bricks Huisarts de patiënt waarvan u het dossier wilt exporteren

 2. Klik met uw rechtermuisknop op “Patientgegevens” (links onderin uw scherm)

 3. Ga naar Export en kies voor Volledig dossier

 4. Er verschijnt een nieuw venster

 5. (optioneel) Vink de opties uit die u niet wilt exporteren

 6. Klik op Exporteer

 7. Kies een directory waar u het dossier naar wilt exporteren

 8. In de aangegeven directory treft u een folder aan die als naam het patiëntnummer heeft met daarin de volgende bestanden:

  Bestand Uitleg
  correspondentie.zip Alle correspondentie bestanden in een .zip
  dossier.pdf Dossier als PDF zonder correspondentie
  mapping.txt Verwijzing van correspondentienummer in PDF naar de bestandsnaam in correspondentie.zip
  medovd.edi Door het HIS te importeren MEDOVD bestand
 9. Stuur de bestanden op naar uw collega via (bijvoorbeeld) “ZorgMail File Transfer”

Importeren

U heeft een dossier ontvangen, het inlezen gaat als volgt:

 1. Sla de bestanden op

  Let op: Heeft u een alleen een .zip bestand ontvangen? Pak deze dan uit voordat u verder gaat

 2. Indien de patiënt nog niet bestaat in Bricks Huisarts voegt u deze eerst toe aan Bricks Huisarts

 3. Klik met uw rechtermuisknop op “Patientgegevens” (links onderin uw scherm)

 4. Ga naar Import en kies voor Volledig dossier

 5. Er verschijnt een nieuw venster

 6. Kies voor “directory selecteren” of “individuele bestanden selecteren”

  Optie Uitleg
  Directory selecteren Selecteer een directory waarvan u de bestanden wenst te importeren
  Individuele bestanden selecteren Koppel individuele bestanden aan het betreffende onderdeel
 7. Geef aan welke bestanden u wens te importeren

 8. Klik op de knop “Importeer”

MEDOVD bestand

Aanmaken

Het maken en versturen van een MEDOVD bestand gaat als volgt:

 1. Zoek in Bricks Huisarts de patiënt waarvan u een MEDOVD wilt aanmaken
 2. Klik met uw rechtermuisknop op “Patientgegevens” (links onderin uw scherm)
 3. Ga naar Export en kies voor MEDOVD
 4. Er verschijnt een nieuw venster
 5. Vul het formulier in
 6. Klik op de knop Maak MedOVD
 7. Klik op de knop Opslaan om het bestand op te slaan op uw computer zodat u bestand kunt overdragen aan uw collega via (bijvoorbeeld) “ZorgMail File Transfer”

Inlezen

U heeft een MEDOVD bestand ontvangen, het inlezen gaat als volgt:

 1. Sla het MEDOVD bestand op
 2. Indien de patiënt nog niet bestaat in Bricks Huisarts voegt u deze eerst toe aan Bricks Huisarts
 3. Klik met uw rechtermuisknop op “Patientgegevens” (links onderin uw scherm)
 4. Ga naar Import en kies voor MEDOVD
 5. Ga naar de plaats waar het bestand staat op uw computer staat opgeslagen
 6. Klik op de knop “Open”